Är Opti en ISK?

Ja, alla pengar du sätter in hos Opti placeras i ett investeringssparkonto (ISK). Det innebär bl.a. att du betalar lägsta möjliga skatt och att du slipper rapportera värdepappershandel, eftersom Opti deklarerar det åt dig.