Är Opti säkert?

Opti är registrerade som ett värdepappersbolag och står under översyn av Finansinspektionen. Dina pengar omfattas av statlig insättningsgaranti samt investerarskydd, vilket innebär att staten ersätter dig om Opti skulle gå i konkurs. Opti handlar bara med fonder som följer EU:s regler om värdepappersfonder.