När uppdateras UC Score?

Ditt UC Score uppdateras varje dag i tjänsten Kreditkollen. Det beräknas på nytt en gång per månad, eftersom UC fortlöpande samlar in information om dig från myndigheter och företag, men informationen inte kommer in samtidigt eller varje dag. Det enda sättet att se ditt aktuella UC Score är genom Kreditkollen, men själva siffran kommer bara ändras som oftast var fjärde vecka. De underliggande uppgifterna om dig i Kreditkollen uppdateras dock upp till fem gånger per vecka.