Vad har Opti för avkastning?

Det är svårt att bedöma förväntad avkastning eftersom Opti är en ny aktör på marknaden, och Corona-pandemin slog hårt mot hela aktiemarknaden under 2020. Under 2019 hade exempelvis portföljen Opti 5 en årsavkastning på 16,2%. Flera indikatorer pekar på att avkastningen under 2021 kommer bli ännu högre, men ytterst beror det förstås på hur börsen går.