Vad tar Opti för pris?

Opti debiterar en årsavgift på förvaltad kapital på 0,5%, vilket är ungefär hälften av vad större fonder i genomsnitt debiterar, men högre än den billigaste konkurrenten. Fondernas egna avgifter tillkommer som alltid. Värt att notera är att Opti precis som alla andra fondförmedlare får provision av många fonder när de placerar kundernas pengar där, men Opti skickar vidare hela provisionen till dig som sparar. Det innebär i praktiken att om du placerar pengar genom Opti kan du få upp till 40% “rabatt” på många fonder, jämfört med att placera i samma fond hos en annan tjänst.